FELIX CHERRY-EX

SƠN BÁN BÓNG NGOẠI THẤT, LAU CHÙI HIỆU QUẢ
(Exterior Semi-Gloss Paint, Cleaning Efficiency)